روز چهارشنبه سوری،دوربین اماده،صدا، حرکت!!
فوکوس اشتباه و همزمان یه کهکشان رفت هوا