عرضم به حضور انور شما که این عکس ها ماکرو نامیده میشن،البته بنده لنز رو برعکس گرفتم و بعد از حدود 100 شات این دستگیرم شد،با چشم عادی نمیشه این منظره رو دید،امیدوارم خوشتون بیاد