بعد از یک شب سخت و ملال اور و استرس امتحان این منظره ای هستش که اغلب هم قطارای امتحانی یحتمل مشاهده میکنن،بیخوابی و حجم انبوه اطلاحات ...