جان من که باشید!
این بار گفتم کمی نمک بریزیم و اندر احوال این روز ها را برایتان شرح دهیم!(با رسم شکل!!!)
عدم درج نظر شرعا حرام است!!!!شرعا!!!
برای دیدن هرکدام روی آنها به نحوه احسن! کلیک کنید(دستتان درد نکند!)
خنده دار کنکوریبامزه کنکوریبامزه کنکوریبامزه کنکوریبامزه کنکوریبامزه کنکوری